Taxaties

Na jarenlang op het schip te hebben gevaren wilt u wel eens wat anders, het bestaande schip verbouwen of moderniseren, of veranderen van schip. U klopt aan bij uw huisbankier en uw accountmanager is enthousiast. Maar hij zegt er wel bij: “Laat u het schip wel even taxeren, want wij willen wel een stuk zekerheid”.

Wat dan! Simpel, u belt met Van Pelt & Co, vaak noemt uw accountmanager al onze naam, en vraagt of wij aan boord willen komen voor een nieuwe waardebepaling van het schip.

Prettig om dan te weten dat uw expert dan weet wat er in de markt speelt en wat de handel op dat moment doet. Maar ook fijn om te weten dat indien u ergens twijfels over heeft, over de prijs genoemd in een bepaalde offerte of dat er alles wel in staat wat er in zou moeten staan etc., diezelfde expert u met voldoende kennis bij kan staan.

Expertise-, Taxatie- en Ingenieursbureau Van Pelt & Co B.V. voert gemiddeld per jaar zo’n 250 taxaties uit op alle soorten binnenvaartschepen, waaronder containerschepen, koppelverbanden, beunschepen, duwboten, tankschepen, passagierschepen etc., zodat gezegd mag worden dat er een behoorlijke kennis en ervaring is opgebouwd binnen Van Pelt & Co. Door die opgedane kennis en ervaring en het vertrouwen van de opdrachtgever, evenals door onze jarenlange opgebouwde uitgebreide database, zijn wij een belangrijke speler in deze markt.

De taxaties worden uitgevoerd voor o.a. particulieren, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.

U kunt een taxatie bij ons laten uitvoeren voor:
  • de financiering voor nieuwbouw
  • de financiering voor een verbouwing aan een schip
  • een bedrijfsbeëindiging
  • successierechten
  • vaststelling verzekerde waarde
Onze experts zijn ingeschreven in het Verenigd Register van Taxateurs (Stichting VRT) of zijn in opleiding hiervoor.
Onder de aandacht:
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Onze mensen staan voor u klaar. Contact >>
Gerechtelijke Deskundige
Een aantal van onze experts zijn opgenomen als Gerechtelijke Deskundige in de rubriek Scheepsbouw en Scheepstechniek van het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Meer informatie >>
Ingenieurswerkzaamheden
Wist u dat we, naast de reguliere expertise werkzaamheden, wij u ook kunnen bijstaan in de voorbereiding, uitvoering en afwerking van uw
(ver)bouwwerkzaamheden?
Meer informatie >>
Schroefasafdichtingen
Bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek na 01 januari 2015 moeten alle asdoorvoeringen van roerkoningen en van (schroef-)assen zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden. Meer informatie >>