Sterkteberekeningen

Ons bureau heeft in de afgelopen jaren voor diverse opdrachtgevers waaronder particulieren en verzekeraars, vele sterkteberekeningen gemaakt.

Berekeningen van bijvoorbeeld bodemconstructies, denconstructies etc.. Ook langsscheepse sterkteberekeningen worden vaak door ons uitgevoerd of langsbuigend momentberekeningen.

In de binnenvaartbranche zijn vele sterkteberekeningen denkbaar. Van Pelt & Co is daarvoor het juiste adres.

Gelukkig constateren we de laatste jaren steeds meer dat er vooraf sterkteberekeningen worden gemaakt, voordat men verder gaat met het bedenken van allerlei constructies.

Ons motto luidt: “Eerst rekenen en dan bouwen”.
Onder de aandacht:
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Onze mensen staan voor u klaar. Contact >>
Gerechtelijke Deskundige
Een aantal van onze experts zijn opgenomen als Gerechtelijke Deskundige in de rubriek Scheepsbouw en Scheepstechniek van het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Meer informatie >>
Ingenieurswerkzaamheden
Wist u dat we, naast de reguliere expertise werkzaamheden, wij u ook kunnen bijstaan in de voorbereiding, uitvoering en afwerking van uw
(ver)bouwwerkzaamheden?
Meer informatie >>
Schroefasafdichtingen
Bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek na 01 januari 2015 moeten alle asdoorvoeringen van roerkoningen en van (schroef-)assen zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden. Meer informatie >>