Stabiliteitsberekeningen

Vroeger sprak men op de binnenvaart wel eens over stabiliteit, maar meestal kwam dat omdat er dan bijvoorbeeld een schip was omgeslagen. Toen begin jaren tachtig containers over de binnenwateren vervoerd gingen worden, kreeg het woord STABILITEIT in de binnenvaart ineens een heel andere betekenis.

Men werd voorzichtiger en men begon te beseffen dat wanneer het gewichtszwaartepunt van de lading hoger kwam te liggen dan het oorspronkelijke gewichtszwaartepunt van het schip, er dan toch wel eens problemen zouden kunnen ontstaan bij het uitvaren van een haven, of bij veel wind en roergeven etc. Ook het vrije vloeistofoppervlak van een tank of water in het ruim, bleek ineens belangrijk. Voorheen was dit uiteraard ook gevaarlijk, maar werd dat meestal niet als zodanig ervaren.

Van Pelt & Co heeft in de jaren tachtig direct ingespeeld op de nieuwe vervoersvorm en heeft toen vele containerstabiliteitsberekeningen gemaakt. Iets wat heden ten dage nog steeds door ons gedaan wordt. Door de vele nieuwbouwschepen de afgelopen jaren is het bijna dagelijks werk geworden.

Wanneer de schepen een grotere scheepslengte hebben dan 110 meter, moeten er in ieder geval lekstabiliteitsberekeningen gemaakt worden en zgn. deelbaarheidberekeningen. Een probleem? Niet als u Van Pelt & Co benadert en vraagt om zulke berekeningen door hun te laten uitvoeren.

Wij zijn in het bezit van een aantal modules van het PIAS programma, waarmee we in staat zijn allerlei verschillende soorten stabiliteitsberekeningen voor u uit te voeren. Zowel voor de droge ladingvaart als voor de tankvaart. Zowel lek- als intacte stabiliteitsberekeningen zijn voor ons “gesneden koek”.

Bent u verzekeraar en heeft één van uw verzekerden een ernstige schade opgelopen en wilt u weten of een en ander met een verkeerde belading had te maken, waardoor de stabiliteit in het gedrang kwam, bent u bij ons aan het goede adres om dit door ons onafhankelijk te laten berekenen. Ook het geven van adviezen met betrekking tot de stabiliteit is ons niet vreemd.

Mocht u onverhoopt een zwaar constructiedeel moeten laden of bijvoorbeeld een grote generator, waarvan u alleen de afmetingen en het gewicht weet, dan kunt u ons benaderen voor het berekenen van de bodemconstructie of deze daartoe wel stevig genoeg is en tevens is het mogelijk door ons te laten vaststellen of de stabiliteit wellicht in het gedrang komt.

Kortom, wees voorzichtig met stabiliteit, want “als die eenmaal gaat, dan gaat het snel”.
Onder de aandacht:
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Onze mensen staan voor u klaar. Contact >>
Gerechtelijke Deskundige
Een aantal van onze experts zijn opgenomen als Gerechtelijke Deskundige in de rubriek Scheepsbouw en Scheepstechniek van het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Meer informatie >>
Ingenieurswerkzaamheden
Wist u dat we, naast de reguliere expertise werkzaamheden, wij u ook kunnen bijstaan in de voorbereiding, uitvoering en afwerking van uw
(ver)bouwwerkzaamheden?
Meer informatie >>
Schroefasafdichtingen
Bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek na 01 januari 2015 moeten alle asdoorvoeringen van roerkoningen en van (schroef-)assen zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden. Meer informatie >>