Advies en bouwbegeleiding

Wanneer u advies wilt bij het, bijvoorbeeld, opstellen van contracten en bestekken voor ombouw of nieuwbouw, dan is binnen Expertise-, Taxatie- en Ingenieursbureau Van Pelt & Co B.V. voldoende kennis aanwezig om u te helpen en bij te staan.

Ook voor adviezen bij reparaties, opstellen van onderhoudsschema’s, in- en uithuur rapporten etc. kunt u bij ons terecht.

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan op het gebied van bouwbegeleiding, zowel bij ombouw van schepen, bijvoorbeeld van motorvrachtschip tot motor-tankschip of andersom, maar ook bij volledige nieuwbouwprojecten. Zelfs vanaf de kiellegging tot aan de proefvaart. Door ons bureau zijn in de afgelopen jaren al diverse nieuwbouwprojecten in Nederland en in het buitenland begeleid. In Werkendam hebben we de vijfde opeenvolgende nieuwbouwbegeleiding van nieuwe droge ladingschepen afgerond; ook elders in het land wordt van onze diensten gebruik gemaakt.

Enkele jaren geleden hebben wij in de provincie Groningen een bouwbegeleiding gedaan van een nieuwbouw chemicaliëntanker, waarbij door niet nader te noemen omstandigheden, partijen al net na de kiellegging in conflict waren geraakt. Uiteindelijk is het schip middels onze deskundige begeleiding tot volle tevredenheid van de klant gebouwd en afgebouwd.

Vanwege het bezit van diverse apparatuur is het mogelijk om door ons staaldiktemetingen, verfdiktemetingen, geluidsniveaumetingen en zelfs vochtmetingen te laten uitvoeren. Tegenwoordig in de moderne tijd niet meer weg te denken disciplines om op de juiste wijze nieuwbouwbegeleiding te verrichten.
Onder de aandacht:
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Onze mensen staan voor u klaar. Contact >>
Gerechtelijke Deskundige
Een aantal van onze experts zijn opgenomen als Gerechtelijke Deskundige in de rubriek Scheepsbouw en Scheepstechniek van het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Meer informatie >>
Ingenieurswerkzaamheden
Wist u dat we, naast de reguliere expertise werkzaamheden, wij u ook kunnen bijstaan in de voorbereiding, uitvoering en afwerking van uw
(ver)bouwwerkzaamheden?
Meer informatie >>
Schroefasafdichtingen
Bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek na 01 januari 2015 moeten alle asdoorvoeringen van roerkoningen en van (schroef-)assen zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden. Meer informatie >>