Schade-expertise

Wanneer u schade lijdt, wilt u graag op deskundige wijze geholpen worden door een expert die zijn vak verstaat. Als blijkt dat deze expert zijn roots in de binnenvaart heeft is dit des te plezieriger. U hoeft minder uit te leggen aan de betreffende expert, omdat die de situatie ter plaatse van het ongeval al behoorlijk in beeld heeft.

U hebt een probleem en dat moet zo snel mogelijk opgelost worden. Een schade begroten is een zaak voor iemand die zijn vak verstaat. De expert is er voor u en zal proberen de zaak snel en adequaat te regelen. Bij calamiteiten waar bijvoorbeeld het schip dreigt te zinken,  is het noodzakelijk dat er iemand namens de verzekeraar aan boord komt die weet hoe te handelen. Die weet welke bedrijven benaderd moeten worden om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen om het schip boven water te houden en te behoeden voor een nog grotere schade, of misschien wel een total-loss. Als de hoogste nood dan achter de rug is, is het fijn te weten dat de expert dan ook met de verschillende reparatiebedrijven de juiste reparatiemethode weet te bewerkstelligen.

Vooral de laatste jaren heeft Van Pelt & Co zich gemanifesteerd met de door hun opgemaakte tenderlijsten. Lijsten die door de werven als zeer volledig en professioneel worden gezien en waarvan men van mening is dat hierdoor het bekende spreekwoord “appels met peren vergelijken” naar het land der fabelen wordt verwezen. Werven kunnen allen een gelijkluidende offerte indienen die, mede door de duidelijke en overzichtelijke tenderlijst, onderling perfect met elkaar vergeleken kunnen worden.

Hebt u een motorschade, die sowieso al vervelend is en vaak op het verkeerde moment ontstaat, dan is het prettig dat de expert zijn vak verstaat en de vinger direct op de zere plek kan leggen. Wat is de oorzaak en hoe kunnen we een vervolg voorkomen? Belangrijk, want stilliggen is voor de binnenvaartondernemer funest.

Hebt u toevallig te laat afgestopt in de sluis en bent u, ondanks alle mogelijke oplettendheid, toch tegen de sluisdeur aangekomen, dan is het prettig dat de expert weet hoe te handelen bij dergelijke soort schaden; schaden die meestal nogal snel qua geld “uit de hand kunnen lopen”. Het is dan fijn om te weten dat de zaak deskundig wordt behandeld en dat de relatie met Rijkswaterstaat, Provincie of Gemeente en Van Pelt & Co een goede is, waardoor niet onnodige discussies ontstaan over de hoogte van het schadebedrag.

Is uw “huis” uitgebrand en zit u en zeker vrouwlief met de handen in het haar, dan is het ondanks alles toch fijn dat de expert van Van Pelt & Co van wanten weet en adequaat kan handelen.

Door de technologische ontwikkeling van de laatste jaren in de binnenvaart en veranderingen in de verzekeringswereld, is ook de beoordeling van schades aan verandering onderhevig. Onze experts zijn voortdurend op de hoogte van deze ontwikkelingen en daarmee in staat om gedegen expertises uit te voeren. Wij hebben specialisten in dienst met kennis van motoren, maar ook van scheepsbouwkundige constructies. Met de voortschrijdende technieken, is het belangrijk in elke tak van “sport” de ontwikkelingen op de voet te volgen.
Onder de aandacht:
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Onze mensen staan voor u klaar. Contact >>
Gerechtelijke Deskundige
Een aantal van onze experts zijn opgenomen als Gerechtelijke Deskundige in de rubriek Scheepsbouw en Scheepstechniek van het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Meer informatie >>
Ingenieurswerkzaamheden
Wist u dat we, naast de reguliere expertise werkzaamheden, wij u ook kunnen bijstaan in de voorbereiding, uitvoering en afwerking van uw
(ver)bouwwerkzaamheden?
Meer informatie >>
Schroefasafdichtingen
Bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek na 01 januari 2015 moeten alle asdoorvoeringen van roerkoningen en van (schroef-)assen zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden. Meer informatie >>