Hellingproeven

Velen van u zullen misschien denken “wat zijn hellingproeven, worden deze op een helling uitgevoerd en waar dienen ze voor”.

Wij kunnen voor u het mysterie oplossen en we kunnen zelfs voor u uitvoeren.

Wanneer er een stabiliteitsberekening uitgevoerd moet worden, kan op 2 manieren een gewichtszwaartepunt van een schip of drijvend object worden vastgesteld. Enerzijds door alle, maar dan ook ALLE gewichten aan boord van het schip of drijvende object in lengte, in breedte en in hoogte te berekenen. Een heel nauwkeurige en langdurige en daardoor dure klus om dit te bepalen.

Een hellingproef is een goed alternatief.

Door middel van het verplaatsen van gewichten aan boord van het schip of drijvend object en middels de uitslag van één of twee slingers kan door middel van enkele berekeningen worden vastgesteld wat het gewichtszwaartepunt van het betreffende schip of drijvend object is.

Met de uitkomst van de hellingproef kan dan een uitgebreide stabiliteitsberekening worden gemaakt.

Vaak wordt een hellingproef met aanvullende stabiliteitsberekening voorgeschreven door Inspectie Leefomgeving en Transport. Anderzijds kan het soms zeer belangrijk zijn om te weten wat het gewichtszwaartepunt van het schip is, om in de toekomst op een eenvoudige manier de stabiliteit van uw schip te bepalen bij verschillende type ladingen.

Hier geldt: “beter voorkomen dan genezen”.
Onder de aandacht:
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Onze mensen staan voor u klaar. Contact >>
Gerechtelijke Deskundige
Een aantal van onze experts zijn opgenomen als Gerechtelijke Deskundige in de rubriek Scheepsbouw en Scheepstechniek van het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Meer informatie >>
Ingenieurswerkzaamheden
Wist u dat we, naast de reguliere expertise werkzaamheden, wij u ook kunnen bijstaan in de voorbereiding, uitvoering en afwerking van uw
(ver)bouwwerkzaamheden?
Meer informatie >>
Schroefasafdichtingen
Bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek na 01 januari 2015 moeten alle asdoorvoeringen van roerkoningen en van (schroef-)assen zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden. Meer informatie >>