Tanktabellen

Als u aan boord beschikt over gasolie-, smeerolie- en overige olietanks is het handig en vaak noodzakelijk dat u exact weet hoeveel inhoud de betreffende tank op een bepaald moment heeft.

U leest op de peilschaal af hoeveel centimeters vloeistof er in een tank zit. Op een schema, opgemaakt door Van Pelt & Co kunt u dan precies aflezen wat de inhoud op dat moment is.

De tanks worden door ons nauwkeurig opgemeten en berekend. Betreft het een nieuw schip dan kunnen wij de inhoud vaststellen aan de hand van het lijnenplan van het schip en middels het door ons aangeschafte PIAS programma.

Voor de zekerheid zullen wij aan boord de tekeningen en de werkelijkheid met elkaar checken.
Onder de aandacht:
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Onze mensen staan voor u klaar. Contact >>
Gerechtelijke Deskundige
Een aantal van onze experts zijn opgenomen als Gerechtelijke Deskundige in de rubriek Scheepsbouw en Scheepstechniek van het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Meer informatie >>
Ingenieurswerkzaamheden
Wist u dat we, naast de reguliere expertise werkzaamheden, wij u ook kunnen bijstaan in de voorbereiding, uitvoering en afwerking van uw
(ver)bouwwerkzaamheden?
Meer informatie >>
Schroefasafdichtingen
Bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek na 01 januari 2015 moeten alle asdoorvoeringen van roerkoningen en van (schroef-)assen zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden. Meer informatie >>