Arbitrage

Binnen Van Pelt & Co hebben enkele experts in de afgelopen jaren de nodige expertise opgebouwd om te bemiddelen in geschillen en deze tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te brengen.

Het komt helaas steeds vaker voor dat er tussen partijen, dat kunnen zijn: kopers en verkopers van schepen, opdrachtgevers en machinefabrieken, leveranciers van motoren etc, meningsverschillen ontstaan over uitgevoerde werkzaamheden, leveranties, prijzen, etc.. Onze deskundige experts kunnen u hierbij een handje helpen.

Ook van de zijde van rechtbanken wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van onze kennis.

Wij hebben experts in dienst die zich hebben gespecialiseerd in deze discipline. Eén expert is inmiddels al Gerechtelijk Deskundige en één expert is in opleiding.

Waarom arbitrage zult u misschien zeggen!

Stel, u hebt bij een bedrijf, waarvan de prijsaanbieding gunstig was en waarvan u het gevoel had dat zij deze voor u belangrijke klus tot een goed einde zouden moeten kunnen brengen, een omvangrijke verbouwing laten doen.

Na of zelfs tijdens de bouw gaat er toch het een en ander fout. Te late levering of gebruik van verkeerde materialen of misschien “niet de juiste man op de juiste plaats”. Kortom, ellende die je vooraf niet had bedacht. Wat nu!!

U neemt contact op met uw verzekeraar en zij adviseren een expert in de hand te nemen om door hem een lijst op te laten stellen van alle onvolkomenheden en/of mankementen. U belt met Van Pelt & Co en een deskundige expert op het gebied van arbitrage zal u terzijde staan.

Onder de aandacht:
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Onze mensen staan voor u klaar. Contact >>
Gerechtelijke Deskundige
Een aantal van onze experts zijn opgenomen als Gerechtelijke Deskundige in de rubriek Scheepsbouw en Scheepstechniek van het landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Meer informatie >>
Ingenieurswerkzaamheden
Wist u dat we, naast de reguliere expertise werkzaamheden, wij u ook kunnen bijstaan in de voorbereiding, uitvoering en afwerking van uw
(ver)bouwwerkzaamheden?
Meer informatie >>
Schroefasafdichtingen
Bij verlenging van het Certificaat van Onderzoek na 01 januari 2015 moeten alle asdoorvoeringen van roerkoningen en van (schroef-)assen zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden. Meer informatie >>